Lektionstider och pris

Vi har lektioner på följande dagar och tider:

Måndagar: kl 16.45, 17.30, 18.10 och 18.50
Tisdagar: kl 16.45, 17.30, 18.10 och 18.50
Onsdagar: kl 16.45, 17.30, 18.10 och 18.50
Torsdagar: kl 16.45, 17.30, 18.10 och 18.50

Pris per termin 30 min 3300 kr inkl försäkring

Hoppgrupperna 40 min : 3500 kr
Vi rider 15 gånger per termin.

Ridtid

Ridtid är den tiden man förfogar över sin tilldelade häst. På den tiden ingår uppsittning, korrigering av stigläder och spännande av sadelgjord. Vi skrittar fram våra hästar och värmer upp dem. Därefter kommer en övning som följs av avslutning och även av skrittning och därefter ställer vi upp och sitter av våra hästar på ridlärarens kommando. Därefter är vår ridtid över.

Max antal elever i varje grupp: 11 st

Nyhet

Bli medryttare på din favoritponny. Sköt om den och rid den som din egen häst. Det finns även möjlighet att kunna åka iväg och tävla med ponnyn.

Bli skötare utan kostnad . Kom och sköt om din favorit ponny .
Kontakta Rebecca ang detta.

Pris

2 dagar per vecka: fredag, lördag eller söndag – 2400 kr per månad
1 dag per vecka: fredag, lördag eller söndag – 1200 kr/månad

Privatlektion kostar 550 kr för 30 minuter och då arbetar vi på just det som du vill träna lite extra. Val av häst anpassas efter lektion och övning.

Hyr en ponny 400 kr per rid tillfälle.

Allmänna bestämmelser

Deltagare i ridgrupper går undervisning i praktiskt teori samt ridning. Deltagare är indelade i grupper enligt överenskommelse med målsman. Avtalet ingås med deltagarens målsman/förmyndare om eleven är under 18 år.

1. En bestämd dag och tid i veckan är reserverad. Grupperna har upp till max 11 deltagare. Nybörjareleven måste ha en vuxen ledsagare med sig, som kan finnas till hands hela lektionen, tex småsyskon bör ha passning av någon annan.

2. Ridskola i grupp betalas terminsvis. Om eleven uteblir går terminsavgiften förlorad. I slutet av terminen betalas en anmälningsavgift på 1000 kr inför nästa termin, resterande avgift debiteras då terminen startar.

3. Information om utebliven ridning meddelas av ridläraren.

4. Vi har ingen igenridning. Om du ej kommer till lektionen går den förlorad.

5. Ställer ridskolan in lektionen så har deltagaren rätt till kompensation dvs en ny ridlektion eller återbetalning av avgiften. Gäller ej oförberedda händelser, se punkt 9.

6. Lektionstid är den tid då deltagaren disponerar hästen. Endast den pågående gruppens deltagare äger rätt att vistas i stallet under pågående lektion.

7. Lektionsridning betalas terminsvis. Om eleven uteblir går terminsavgiften förlorad. Inför varje termin betalas anmälningsavgift för att boka sin plats. Uppsägning av plats sker senast november innevarande år. Ej uppsagd plats debiteras hela terminsavgiften.

8. Godkänd ridhjälm skall användas av eleverna vid all ridning samt i stallet. Skyddsväst rekommenderas. Skor med klack!

9. Oförberedda händelser: Om lektioner förhindras av omständighet bortom Pegasus Parks kontroll som inte skäligen kunnat förutses eller övervinnas, skall den medföra utebliven lektion utan påföljd. Eleven skall omedelbart underrättas om sådan omständighet.

cof